2417_1cynthia_w_family2_house_on_dubuis__detroit_2300